Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

IV OTWARTY NOCNY TURNIEJ BADMINTONA

W sobotę, 22 kwietnia po raz czwarty odbył się na Hali OSiR Nocny Turniej Badmintona.Wszystkich uczestników serdecznie powitał Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć,życząc wszystkim sukcesów i satysfakcji z rozgrywek.
Turniej przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze,a najwytrwalsi walczyli o zwycięstwo jeszcze po godz. 00.
Wyniki przedstawiają się następująco.


SINGIEL KOBIET
I Anna Walasek
II Agnieszka Mączyńska
III Wioletta Kalina


DEBEL KOBIET
I Anna Walasek / Agnieszka Mączyńska
II Małgorzata Rajca/ Marzena Szczypkowska
III Bożena Więcław / Wioletta Kalina


SINGIEL MĘŻCZYZN -40 :
I Wojciech Misiak
II Roman Pawleta
III Łukasz Bartłomiejczuk


SINGIEL MĘŻCZYZN 40+
I Wojciech Pasternak
II Tadeusz Michalik
III Tomasz Gil


DEBEL MĘŻCZYZN
I Maciej Antonik / Łukasz Bartłomiejczuk
II Tomasz Gil / Zygmunt Kuranda
III Roman Pawleta / Wiktor Smagłowski


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejne zawody.

REGULAMIN

IV OTWARTY NOCNY TURNIEJ BADMINTONA


1. Organizatorzy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
Stowarzyszenie Aktywni-Korab.


2. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w sobotę 22.04.2017r. w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR przy ul. Mickiewicza 40 w
Staszowie. Początek rozgrywek o godz. 17.00.


3. Uczestnictwo:
a) Turniej zostanie rozegrany w grach pojedynczych i deblowych kobiet i mężczyzn w kategoriach
wiekowych: 16-40 lat, 40+.
b) W turnieju mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat.

c) Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego
nierysującego powierzchni,
d) Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz pisemnej zgody
rodziców uprawniającej do uczestnictwa w zawodach sportowych.
e) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału
w zawodach sportowych.
f) Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:
są pod wpływem używek lub innych środków odurzających,
swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników.


4. Zapisy:
a) Zapisy trwają do 20.04.2017.
r
b) Obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł/osoby. Opłata w całości przeznaczona będzie na
organizację turnieju (poczęstunek, nagrody).
c) Zgłoszenia oraz opłata startowa przyjmowane są osobiście podczas zajęć badmintona w Hali OSiR
(czwartek, godz. 20.00-21.30)
d) Informacji o turnieju udziela instruktor Marzena Szczypkowska, nr tel. 508 256 021.


5. System rozgrywek:
a) W zależności od liczby uczestników turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub grupowopucharowym.
b) Losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator w dniu zawodów po
potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników.
c) Mecz trwa do dwóch wygranych setów. Seta wygrywa strona, która pierwsza zdobędzie 21 punktów.
d) W przypadku bardzo dużej liczby uczestników Organizatorzy mogą skrócić sety do 15 punktów.
e) Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB.
f) W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących
kryteriów:
Liczba wygranych meczów.
Liczba wygranych setów.
Wynik bezpośredniego pojedynku.
Liczba zdobytych małych punktów.
Liczba straconych małych punktów.


6. Sędziowie:
a) Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Za przebieg
każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący.
b) Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego
prowadzącego w następnym meczu na tym korcie.
c) Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.


7. Nagrody:
a) Za zdobycie miejsc 1-3 medale .


8. Postanowienia końcowe:
a) Uczestnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny.
b) Za rzeczy pozostawione w szatni oraz hali sportowej Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
c) W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne
i nie podlegają zaskarżeniu.
d) W przypadku naruszenia zasad regulaminu lub przepisów gry, Organizatorzy w porozumieniu z sędzią
głównym zawodów maja prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika.
e) Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

11-05-2017, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.