Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

Regulamin

4xBADMINTON
Edycja 2016/2017

REGULAMIN

1. Organizatorzy:

- Ośrodek Sportu i Rekracji w Staszowie
- Stowarzyszenie "Aktywni-Korab"

2. Cel

- Popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży.
- Promocja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.
- Stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji.

3. Terminy i miejsce zawodów

W ramach cyklu „4xBADMINTON” rozegrane zostaną cztery turnieje.
- Turniej jesienny - 21 października 2016 r., godz. 15.30
- Turniej zimowy - grudzień 2016 r.
- Turniej wiosenny - 01 czerwiec 2017 r.
- Turniej letni - 26 sierpień 2017r.

O dokładnych terminach turniejów „zimowego”, „wiosennego” i „letniego” Organizatorzy poinformują w stosowanych komunikatach na stronie www.osir.staszow.pl. Wszystkie turnieje odbędą się w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Staszowie przy ul. A. Mickiewicza 40.

4. Uczestnictwo

- Prowadzona będzie klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców w trzech odrębnych kategoriach wiekowych:

 • rocznik 2007 i młodsi,
 • roczniki 2004-2006,
 • roczniki 2001-2003.

- Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz pisemnej zgody rodziców uprawniającej do uczestnictwa w zawodach sportowych.
- Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę oraz strój sportowy, obowiązuje obuwie zmienne sportowe nierysujące powierzchni.
- Organizator zapewnia lotki.
- Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników.
- Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów.
- Opłata startowa za udział w każdym z czterech turniejów cyklu wynosi 2 zł i pobierana będzie przy rejestracji zawodnika.

5. Punktacja

- Każdy turniej jest traktowany jako oddzielne zawody.
- Na podstawie klasyfikacji indywidualnej danego turnieju, przydzielane będą punkty według następującego klucza:

 • 1 miejsce – 40 punktów
 • 2 miejsce – 37 punktów
 • 3 miejsce – 34 punkty
 • 4 miejsce – 30 punktów
 • 5 miejsce – 28 punktów
 • 6 miejsce – 26 punktów
 • 7 miejsce – 24 punkty
 • liczba punktów za 8 miejsce i pozostałe, dalsze miejsca jest niższa o 1 punkt w stosunku do miejsca wyższego. 30 i pozostałe miejsca - 1 punkt.

- W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiej samej liczby punktów, o miejscu w klasyfikacji w kolejności decydują:

 • liczba wygranych meczów,
 • liczba wygranych setów,
 • bilans małych punktów (zdobytych/straconych),
 • liczba zdobytych małych punktów.

6. Przepisy gry

- Turnieje rozgrywane będą w grach singlowych.
- W zależności od ilości uczestników turnieje mogą być rozgrywane systemami: „każdy z każdym”, w grupach, pucharowo lub do dwóch przegranych.
- Losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadzają Organizatorzy w dniu zawodów po potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników.
- Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 11 punktów.
- Do zakończenia pojedynku wymagana jest przewaga 2 punktowa. Przy stanie 14:14 pojedynek wygrywa zawodnik, który zdobędzie 15 punkt.
- Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB.
- W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących kryteriów:

 • liczba wygranych meczów,
 • liczba wygranych setów,
 • wynik bezpośredniego pojedynku,
 • liczba zdobytych małych punktów,
 • liczba straconych małych punktów.

7. Sędziowie

- Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Za przebieg każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący.
- Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego prowadzącego w następnym meczu na tym korcie.
- Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.

8. Nagrody

- Uczestnicy każdego z turniejów cyklu otrzymają medale.
- Zawodnicy (zawodniczki), którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji końcowej otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.

9. Postanowienia końcowe

- Uczestnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny.
- Za rzeczy pozostawione w szatni oraz hali sportowej organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
- Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem należą do interpretacji organizatorów i będą rozstrzygane w dniu zawodów.
- W przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub przepisów gry, Organizatorzy w porozumieniu z sędzią głównym zawodów mają prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek.
- Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

26-06-2017, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.