Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

Regulamin

§ 1. Sprawy organizacyjne

 1. Staszowska Liga Halowa (SLH) to rozgrywki halowej piłki nożnej z udziałem drużyn amatorskich.
 2. Głównym organizatorem Staszowskiej Ligi Halowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.
 3. Do kompetencji organizatora należy:
  a) podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,
  b) weryfikacja zawodników, meczów i kar,
  c) rozpatrywanie odwołań.
 4. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w biurze OSiR w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, w godz. 8.00-15.00 w terminie do 10.11.2016 r. na podanej w załączniku "Karcie zgłoszenia drużyny". Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Kartę zgłoszenia można otrzymać w biurze OSiR lub pobrać ze strony internetowej pod adresem www.osir.staszow.pl.
 5. Miejscem rozgrywania meczów jest Hala Widowiskowo-Sportowa OSiR w Staszowie, ul. Mickiewicza 40.
 6. Ustala się wpisowe do zawodów w wysokości 300 zł od drużyny.
 7. Zawodnicy będą poddawani weryfikacji, która będzie odbywała się na zasadzie przedstawienia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem). Weryfikacja będzie mogła nastąpić przed, w trakcie lub bezpośrednio po każdym meczu. Do weryfikacji zawodników upoważniony jest przedstawiciel Organizatora, sędzia zawodów oraz kapitan każdej z drużyn. W przypadku braku lub odmowy okazania dowodu tożsamości zespół zostanie ukarany walkowerem.
 8. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową powinny posiadać ważne badania lekarskie, potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach. W przypadku braku zaświadczeń, zawodnik nie powinien występować w składzie zespołu. Za posiadanie badań lekarskich odpowiedzialny jest zgłaszający drużynę do rozgrywek.
 9. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach SLH ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.
 10. Protesty dotyczące meczu muszą być złożone przez opiekuna drużyny nie później niż 10 minut po zakończeniu meczu.
 11. Organizator rozpatruje wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu.

§ 2. System rozgrywek

 1. W Rozgrywkach SLH może uczestniczyć 12 drużyn.
 2. W przypadku zgłoszenia się wiekszej ilości drużyn, pierwszeństwo mają te drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach w sezonie 2015/2016. Pozostałe drużyny będą przyjmowane na podstawie daty zgłoszenia.
 3. Drużyna składa się z maksymalnie 12 zawodników.
 4. W grze bierze udział po 5 zawodników w tym bramkarz.
 5. Każdy z zawodników musi mieć ukończone 18 lat.
 6. Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika niepełnoletniego, pod warunkiem, że osiągnie on pełnoletność w trakcie trwania rozgrywek. Zawodnik taki nie może występować w meczach do momentu ukończenia 18 lat. Za udział zawodnika niepełnoletniego w meczu drużyna w której występuje zostaje ukarana walkowerem.
 7. Nie ma możliwości "transferu" zawodników między drużynami w trakcie trwania rozgrywek Ligi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy drużyna wycofa się z rozgrywek. Zawodnicy wycofanej drużyny mogą przenieść się do innego zespołu pod warunkiem uiszczenia opłaty "transferowej" w wysokości 20 zł, którą wnosi drużyna pozyskująca.
 8. Po zakończeniu 6 i do rozpoczęcia 8 kolejki, drużyny mogą wymieniać lub uzupełniać skład o maksymalnie 2 zawodników z zastrzeżeniem pkt 3, 5 i 11 niniejszego paragrafu.
 9. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest:
  a) wypełnienie "Karty zgłoszenia drużyny",
  b) wniesienie opłaty startowej.
 10. Mecze odbywają się w soboty lub niedziele w systemie "każdy z każdym", zgodnie z podanym harmonogramem turnieju.
 11. W skład drużyny może wchodzić maksymalnie 4 zawodników grających czynnie w rozgrywkach podokręgów, oraz reprezentujących szczebel centralny PZPN z zastrzeżeniem, że na boisku podczas meczu może występować tylko 2 takich zawodników. Za czynnego zawodnika uważa się takiego, który wystąpił (był wpisany do protokołu meczowego) przynajmniej w jednym spotkaniu ligowym w rundzie jesiennej.
 12. Zawodnicy, którzy ukończyli 35 rok życia i grają w rozgrywkach podokręgów PZPN, od klasy B do IV ligi traktowani są jako niezrzeszeni.
 13. Zawodnicy występują w jednolitych, ponumerowanych strojach lub narzutkach. Bramkarz musi grać w stroju odróżniających się kolorystycznie od strojów drużyn.
 14. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 15. Zespół, który nie stawi się na mecz zostaje ukarany walkowerem. Druzyna przeciwna otrzymuje 3 pkt., a wynik jest weryfikowany na 0:3.
 16. Trzy walkowery powodują wykluczenie drużyny z rozgrywek.
 17. Jeżeli drużyna wykluczona lub rezygnująca z rozgrywek nie rozegra minimum 50 % zaplanowanych spotkań, wówczas jej wyniki są anulowane.
 18. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
  a) ilość zdobytych punktów,
  b) wynik bezpośredniego spotkania (w przypadku dwóch lub więcej drużyn "mała tabela" uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),
  c) korzystniejsza różnica bramek,
  d) większa ilość strzelonych bramek,
  e) losowanie.
 19. W rozgrywkach SLH przyznawane są następujące wyróżnienia indywidualne:
  a) najlepszy strzelec ("król strzelców"). W przypadku jednakowej ilości strzelonych bramek przez dwóch lub więcej zawodników o przyznaniu wyróżnienia decyduje wyższe miejsce w tabeli, zajęte przez drużynę w której zawodnik występuje. Jeżeli zawodnicy pochodzą z jednej drużyny decydują rzuty karne (po 1 strzale, do pierwszego błędu).
  b) najlepszy bramkarz, wybierany przez zespoły za pomoca anonimowej ankiety. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobędzie taką samą ilość głosów o przyznaniu wyróżnienia decyduje wyższe miejsce w tabeli, zajęte przez drużynę w której zawodnik występuje.
 20. Obowiązuje terminarz podany przez Organizatora. Nie dopuszcza się przekładania meczy przez drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo zmian ustalonego harmonogramu w przypadku organizacji innych imprez sportowo-kulturalnych odbywających się w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR.
 21. Mecze prowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora.

§ 3. Przepisy gry

 1. W rozgrywkach obowiązują wybrane przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych, obowiązujące w Komisji ds. piłki nożnej pięcioosobowej przy Polskim Związku Piłki Nożnej oraz przepisy PZPN.
 2. Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 40m x 20m, bramki 2m x 3m, piłką przystosowaną do gry w piłkę nożną halową.
 3. Czas gry 2 x 15 minut. Z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska.
 4. Czas będzie zatrzymywany tylko w następujących sytuacjach:
  a) przy podyktowaniu przez sędziów rzutu karnego,
  b) w wyniku kontuzji jednego z zawodników,
  c) kiedy piłka znajdzie się na trybunach i nie ma możliwości szybkiego wznowienia gry,
  d) w konsekwencji bójek i innych wypadków losowych,
  e) na wyraźną sugestię sędziego.
 5. Ostatnia minuta meczu jest czasem rzeczywistym gry. Czas jest zatrzymywany w przypadku, gdy piłka nie jest w grze.
 6. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia odgwizduje walkower.
 7. Aby mecz mógł się rozpocząć, na boisku musi znajdować się co najmniej 3 zawodników.
 8. W czasie gry można zmieniać zawodników oraz bramkarza (zmiany „hokejowe”) w „strefie zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska, gdzie znajduje się ławka z zawodnikami rezerwowymi. Ilość zmian jest nieograniczona.
 9. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny, który powinien być oznaczony opaską, każdy inny zawodnik może zostać ukarany żółtą kartką.
 10. Sędziowie mają prawo karania zawodników żółtymi kartkami. Po otrzymaniu 1 żółtej kartki, zawodnik musi opuścić boisko na 2 minuty, pokazanie 2 żółtej kartki temu samemu zawodnikowi jest równoznaczne z okazaniem mu czerwonej kartki i całkowitym wykluczeniem z gry w danym spotkaniu.
 11. Zawodnik ukarany żółtą kartką wraca do gry w momencie zdobycia bramki przez drużynę przeciwną.
 12. Zawodnik ukarany czerwona kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut lub stracie bramki.
 13. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki.
 14. Piłkę do gry po rzucie od bramki wprowadza bramkarz nogą na swojej połowie boiska.
 15. Uderzenie piłką w sufit lub „przewieszkę” powoduje rzut wolny pośredni.
 16. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m od bramki.
 17. Obowiązuje odległość 5 m od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.
 18. Obowiązuje przepis o podawaniu piłki do bramkarza.
 19. Za grę wślizgiem przyznaje się rzut wolny pośredni.
 20. Czas rozpoczęcia gry po stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza wynosi 4 sekundy.
 21. Zawodnicy powinni posiadać obuwie sportowe o jasnych, kauczukowych podeszwach (trampki, półtrampki, „halówki”).
 22. Sędzia po każdym meczu spisuje protokół, który podpisami potwierdzają kapitanowie drużyn.

§ 4. Sankcje dyscyplinarne

 1. Zawodnik, który w trakcie rozgrywek otrzyma żółtą kartkę zostaje automatycznie ukarany:
  a) przy 4 żółtej kartce - zakaz gry w jednym meczu,
  b) przy 8 żółtej kartce - zakaz gry w jednym meczu,
  c) przy 9 i każdej kolejnej żółtej kartce - zakaz gry w jednym meczu.
 2. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę zostaje odsunięty od występu w następnym meczu. Organizator może zwiększyć wymiar kary w przypadku brutalnego faulu, po zasięgnięciu opinii sędziów oraz w sytuacji, gdy zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia, znajdując się poza boiskiem (po opuszczeniu ławki rezerwowych), w dalszym ciągu zachowuje się w sposób niesportowy.
 3. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę nie może powrócić na boisko, ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.
 4. Za czynną napaść na sędziego lub innego zawodnika, zawodnik zostaje ukarany wykluczeniem z rozgrywek SLH (kara może obowiązywać również w kolejnych edycjach).
 5. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi:
  a) zespołowi - walkower,
  b) zawodnikowi - zakaz gry od 1 do 2 kolejek.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania zawodów i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 2. Za usterki stwierdzone w szatniach, odpowiedzialność ponoszą drużyny.
 3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, oraz palenia papierosów w szatniach i na terenie obiektu.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mają prawa przebywać w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nakładania kar dyscyplinarnych, finansowych włącznie z odebraniem punktów drużynie, której zawodnik zakłóca porządek podczas rozgrywek SLH.
 6. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek zwrot wniesionych kosztów organizacyjnych (wpisowego) - nie przysługuje.
 8. Organizator ma prawo do publikowania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku uczestników Ligi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem rozgrywek oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz ewentualnego zawieszenia rozgrywek.
24-10-2016, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.